Gammal sort från Lagga, Uppland

Zonalpelargon
Enkla röda blommor med stort vitt öga

Ursprungsnamn okänt

Ingick 2015 i Uppsala Botans samling av gamla pelargoner
Sprids i pelargonkretsar under smeknamnet 'Lagga'


 

 


Copyright Photographs © Ingela Otterljung

Ingela Otterljung har ställt ovanstående bilder till föreningens förfogande. Bilderna får endast användas i detta sammanhang.