Gammal sort från Sundborn

Zonalpelargon
Halvdubbla röda blommor

Ursprungsnamn okänt
Ingick 2015 i Uppsala Botans samling av gamla pelargoner


 

 


Copyright Photographs © Ingela Otterljung

Ingela Otterljung har ställt ovanstående bilder till föreningens förfogande. Bilderna får endast användas i detta sammanhang.