Gammal sort från Vargön, Vänersborg

Zonalpelargon
D
ubbla ceriseröda blommor
Ursprungsnamn okänt
Ingick 2015 i Uppsala Botans samling av gamla pelargoner

 

 


Copyright Photographs © Ingela Otterljung

Ingela Otterljung har ställt ovanstående bilder till föreningens förfogande. Bilderna får endast användas i detta sammanhang.