Gammal från Bergianska

Zonalpelargon
Enkla rosa blommor
Ursprungsnamn okänt
Ingick 2015 i Julita Gårds samling av gamla pelargoner

 

Copyright Photographs © Yvonne Eriksson

Yvonne Eriksson har ställt ovanstående bild till föreningens förfogande. Bilden får endast användas i detta sammanhang


Copyright Photographs © Monica Norgren

Monica Norgren har ställt ovanstående bilder till föreningens förfogande. Bilderna får endast användas i detta sammanhang.

 
 
 


Copyright Photographs © Ingela Otterljung

Ingela Otterljung har ställt ovanstående bilder till föreningens förfogande. Bilderna får endast användas i detta sammanhang.