Bodil - från Veronica Wägners samling - Foto © Ragnhild von Haartman

 
Uppsala läns kontaktombud

     
  Veronica Olsson - Länsansvarig
Morkullevägen 36
756 52  Uppsala

Tel 018-32 44 34
Mobil: 0705-58 15 52

Mail: veronica@verkello.com
     
  Tippi Unge - Kontaktombud
Bolka 152
742 93 Östhammar

Mobil: 076-100 53 39
Mail:
tippi_unge@yahoo.se
     

Aktiviteter

Till kartan