Allmänna regler | Klasser | Växtkvalité | Anmälningsblankett | Domartips
 
 
Program >>

Inbjudan:Du bjuds härmed in till Svenska Pelargonsällskapets
Nationella pelargonutställning 2017!
Utmana dig själv och dina plantor!
 
Var: Trädgårsföreningen i Göteborg
När: 27 augusti 2017
Hur: Du ställer ut dina plantor i de klasser som finns under länken Klasser överst på denna sida.
 
2017 är det femte gången vi håller vår utställning och vi har lärt oss mycket under resans gång. Vi stannar kvar ytterligare ett år i Göteborg och hoppas på en växande skara utställare.
 
Här på hemsidan kan Du hitta fullständiga regler och klasser etcetera.
 
Programmet för hela Pelargondagen blir klart i juni och presenteras i Bulletinen nr 2 och även här.
 
Du kan hitta reportage och inspiration i Bulletinen nr 4 år 2015 samt i nr1 och nr3 år 2016. Under - Nationella pelargonutställningen-  finns bilder från ett antal tidigare utställningar. Säkert har Du någon egen planta som kan vara värd att visa. Har du inte dessa Bulletinber, så finns de i webbformat på Medlemssidan.
 
Anmälningsblankett hittas överst på denna sida, under fliken Anmälningsblankett. Denna sida hittas alltid via länken Nationell Utställning/Utställningen 2017. Som utställare får Du ha högst 2 plantor i varje klass.
 
Det är den tävlandes eget ansvar att känna till regelverket. Vid anmälan skickas regler ut till anmälaren.
 

Skriftlig anmälan skickas till: Veronica Olsson, Morkullevägen36, 756 52 Uppsala eller veronica@verkello.com.

 
Frågor besvaras av Veronica Olsson 070-558 15 52 och e-post veronica@verkello.com, eller Elisabet Olow på telefon 0152-151 51/ 070-828 33 22 och e-post elisabet.olow@outlook.com.
 

Anmälningsavgift: 20 kr per visningsobjekt
Sista anmälningsdagen: 17 augusti 2017, då din anmälningsavgift ska vara PS till handa på BG 5352-6828. Märk inbetalningen ”Utställning Förnamn Efternamn”.

 
Vi ser fram mot att få in Din anmälan!
Utställningsgruppen: Veronica, Viveca, Elisabeth, Carina, Camilla och Elisabet