SVENSKA PELARGONSÄLLSKAPETS STYRELSE
Uppdaterad 2017-09-05

Foto: Stefan Lövgren
P. 'Tricuspidatum' - Foto © Stefan Lövgren
 PS styrelse har en gemensam e-postadress.
Kontakt med styrelsen per e-post sker via denna adress:
styrelsen@pelargonsallskapet.com

Kontakt med medlemsregistret sker via adressen:
medlemsregister@pelargonsallskapet.com

Kontakt med redaktionen gällande material och annonser till Bulletinen sker via adressen: pelargonbulletinen@pelargonsallskapet.com


STYRELSEN E-post: styrelsen@pelargonsallskapet.com
   
   
Ordförande

Viveca Thylén-Lindholm
Dalvägen 5
771 42 Ludvika
Tel: 0240-146 96
viveca.t-lindholm@telia.com

   
   
Vice Ordförande
Elisabet Olow
Videvägen 8
645 33 Strängnäs
070-828 33 22
elisabet.olow@outlook.com
   
   
Kassör

Lillemor Frisén
Elmavägen 12
645 92 Strängnäs
Tel: 0152- 200 24, 070-535 34 44 lillemor.frisen@bahnhof.se

   
   
Sekreterare

Anita Österlund
Gränsvägen 10
131 41 Nacka
Tel: 08-716 01 33
anita-osterlund@telia.com

   
   
Ledamöter Margareta Råde
Roslinvägen 68
168 51 Bromma
0708-16 01 33
margareta.rade@home.se
 
     
     


Elisabeth Pettersson
Ingestorp, Nygården
514 52 Länghem
Tel: 070-990 32 20
elisabeth_pettersson@msn.com

   
   
  Yvonne Berg
Musikalvägen 88
142 43 Skogås
Tel: 08-771 62 33, 070-866 64 36 yvonne.b@live.se
   
   
Suppleanter

Håkan Olsson
Platanvägen
247 47 Flyinge
Tel: 070-468 15 89
hakansusanne@telia.com

 
   
   
 

Carina Andersson
Trollbärsvägen 2
449 40 Nol
Tel: 070-622 92 51
sandkorn62@gmail.com

 
   
   
  Monica Norgren
Lindtorpsbyn 4
73492 Hallstahammar
Tel: 0220-25 105
monicanorgren51@gmail.com
 
   
  Anita Nilsson
Tröingebergsvägen 15E
311 38 Falkenberg
Tel: 070-696 84 38
pelargonanita@gmail.com
   
   

ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA:

Medlemsregistrerare Elisabet Olow
Videvägen 8
645 33 Strängnäs
070-828 33 22
medlemsregister@pelargonsallskapet.com
   
   
Materialförvaltare

Anita Österlund
Gränsvägen 10
131 41 Nacka
0708-16 01 33
materialforvaltare@pelargonsallskapet.com

 
   
   
Mässansvarig Anita Österlund
Gränsvägen 10
131 41 Nacka
tel: 08-716 01 33, 0708-16 01 33
anita-osterlund@telia.com
   
   
Ansvarig från styrelsen i mässgruppen Anita Österlund
Gränsvägen 10
131 41 Nacka
Tel: 08-716 01 33
anita-osterlund@telia.com
   
   
Revisorer Veronica Olsson
Morkullevägen 36
756 52 Uppsala
Tel: 018-32 44 34, 0705-58 15 52
veronica@verkello.com
   
   
  Ingela Otterljung
Blåhakev 36
756 52 Uppsala
Tel: 018-32 46 83
iotterljung@hotmail.com
 
   
   
Revisorssuppleant Anne-Margreth Eklund
Muskotplan 5
393 65 Kalmar
Tel: 0480-47 33 75
   
   
Valberedning
Lena Håkansson
Forellstigen 14
151 39 Södertälje
Tel: 08-550 891 59
lena.hk@telia.com
 
     
     
  Ragnhild Lorefors
Järngatan 16
562 42 Taberg
Tel: 070-258 56 49
ragnhild@lorefors.se
 
     
     
 

Margareta Åkerlund
Brännarevägen 3
246 33 Löddeköpingee
Tel: 046-72 88 87
lm.akerlund@lode.se

 
     
     
PelargonBulletinen
   
Redaktör och layout Monica Norgren
Lindtorpsbyn 4
73492 Hallstahammar
Tel: 0220-25 105
pelargonbulletinen@pelargonsallskapet.com
   
   
Redaktion Ulla Holmberg
Hofterups Kyrkoväg 2
24655 Löddeköpinge
pelargonbulletinen@pelargonsallskapet.com
   
   
Redaktionsgrupp Margareta Appelberg  
   
   
Ansvarig utgivare Viveca Thylén-Lindholm
Dalvägen 5
771 42 Ludvika
Tel: 0240-146 96
viveca.t-lindholm@telia.com
   
   
Annonsansvarig Veronica Olsson
Morkullevägen 36 
756 52  Uppsala
Tel: 018-32 44 34 
Mobil: 0705-58 15 52 
annons@pelargonsallskapet.com
   
   
PS-Hemsidan
   
Bildgalleriansvarig Monica Norgren Lindtorpsbyn 4, 734 92 Hallstahammar Tel: 0220-251 05 webmaster@pelargonsallskapet.com
   
   
Webmaster med
ansvar för Hemsidan
Katarina Ellingson
Fagervik 487
741 95 Knivsta
Tel: 0709-900098
webmaster@pelargonsallskapet.com